onsdag 17 juli 2013

Renässansen - möbler med stil

 
Jag älskar gamla antika möbler och här berättar jag lite om renässansens möbelmode. Renässansen omfattar tiden från 1400-talets mitt till 1500-talets slut.
 


Under Renässansen är det åter modernt med de antika möblerna och de t ska vara med italienska inslag. Möblerna ska nu vara fristående, till skillnad mot förra modet då de skulle vara väggfasta, och helst skall möblerna vara i valnöt.

Italian, Baroque period cassone
 
Statusmöbeln var kistan, som hette cassonen. Nya möbler som uppkom under denna tid var fällstolen samt sängar med sänghimmel och omhängen. Dessa hade man både för att skydda sig mot kyla och vinddrag men även för att det skulle se pompöst och vackert ut.


Skåp och bord är av hollänsk typ, skåpen har fyra dörrar och fyllningar, inramade av hopplister. Bordet har har tunga skivor och sarg samt är uppburet av ett kryssformat underrede.
Träslag som används i Sverige är för det mesta ek, som dekoration är det antika motiv med vapen, lejon, gripar, rankor m.m

Den antika stenarkitekturen har också i hög grad satt sin prägel på svensk renässans. Möbelsnickeriet använder sig av triumfbågar, kolonner och pilastrar, friser och listverk.


jensenartantik
Bänkar, pallar och lösa stolar utgör de aktuella sittmöblerna och i den mån de förekommer har de renässansens enkla, rektangulära konstruktion med svarvade ben, förenade genom tvärslåer. Ännu har inte karmar och karmstöd gjort sin entré. Fällstolen och holkstolen är kända inredningsdetaljer från denna tid.Stol av renässanstyp, 1600-tal. Stilen vann via Holland insteg i Vasatidens högreståndsmiljö under 1500-talet. I allmogemiljö tillverkades stolar av liknande typ in på 1800-talet.  
MALMÖHUS SLOTT

Nordens äldsta renässansslott, grundlades redan 1436 under Erik av Pommerns regeringstid.
Han lät bygga ett kastell, som senare till stora delar förstördes. 1537 lät den danske kungen Christian III påbörja ett nytt slott som stod klart 1542. Slottet uppfördes efter renässansens stilideal.

Slottet hade vid denna tid sina glansdagar och användes flitigt som kungligt residens.
När Malmö blev svenskt 1658 upphörde funktionen som kungligt slott och istället förstärktes slottets fästningsfunktioner under den svenska krigsmakten.

Under 1700-talet blev fästningen omodern och kom istället att användas som fängelse fram till 1914. I slutet av 1920-talet gjordes en omfattande restaurering.
Malmö Museer övertog slottsbyggnaden, som kompletterades med en modern tillbyggnad.
1937 invigde Malmö Museer sina nya lokaler, som än idag rymmer delar av museets samlingar.
Källa malmohus-slott


 
Karin Månsdotter (1550-1612) var bara 15 år när hon uppvaktades av den 32 årige prins Erik. Bilden ger sken av att vara ett porträtt av Karin Månsdotter, men i verkligheten existerar det inget sådant. Konstnär: Eric Utterhielm (1662-1717)
 
 
En tanke i natten

Jag gillar faktiskt misstag. Jag tycker att de är mänskliga.
Källa: Sting

Må gott å glöm inte att andas // Bettan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar